capital markets

Att vara ett noterad bolag i Sveirge är inte alltid utan komplikationer. Tuffa regelverk som ställer höga krav på verksamheter, utan att alltid vara anpassat till hur verksamheter drivs, skapar ofta en rädsla hos styrelse och ledning. Allt från att föra en korrekt loggbok till att insynsrapporta resulterar lätt i att bolag får en känsla av övermäktighet. MCL finns till för att stötta er i hanteringen av de krav som ställs på noterade bolag.

Urval av tjänster

 • Insynsrapportering
 • Rådgivning kring MAR
 • Tillståndsansökningar
 • Rådgivning kring marknadsplatsers regelverk
 • Hantering av loggböcker
 • Kommunikation med Finansinspektionen
 • Insynsrapportering
 • Rådgivning kring MAR
 • Tillståndsansökningar
 • Rådgivning kring marknadsplatsers regelverk
 • Hantering av loggböcker
 • Kommunikation med Finansinspektionen

Frågor om marknadsmissbruk

MAR innehåller omfattande regler om förbud mot marknadsmissbruk – vilket innefattar förbud mot insiderhandel, marknadsmanipulation och olagligt röjande av insiderinformation. MAR innehåller därtill krav på bland annat  särskild hantering av insiderinformation. MCL har hög kompetens kring hur MAR ska tolkas och vilka förberedande och löpande åtgärder som krävs för att man ska kunna uppfylla alla krav och undvika kännbara sanktioner.      

insynsrapportering

Ledande befattningshavare i noterade bolag är enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) skyldiga att rapportera värdepapperstransaktioner till Finansinspektionen. Detta är ofta ett komplicerat förfarande där bristfällig rapportering – även av mindre art – kan leda till höga sanktionsavgifter. MCL kan tack vare omfattande kompetens inom MAR assistera bolag och ledande befattningshavare med denna rapportering.

tillståndsansökningar

MCL har lång erfarenhet av tillståndsansökningar för bl.a. värdepappersföretag och betalningsinstitut. MCL har en unik kombination av jurister, där det förekommer både kunskap från Finansinspektionen och från marknaden. Detta innebär att MCL har bred kunskap om såväl tillsyns- som rättspraxis i samband med tillståndsansökningar samt erfarenheten av att kunna omvandla den teoretiska kunskapen till praktisk hantering hos ert företag och vice versa.

kommunikation med FI

MCL tillhandahåller löpande rådgivning till företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Finansbolag behöver kommunicera med myndigheten i olika situationer, t.ex. vid tillståndsansökningar eller under pågående utredningar av eventuella regelöverträdelser, något många företag upplever som komplicerat att göra på egen hand. MCL har god erfarenhet av att bistå företag vid både skriftlig och muntlig kommunikation med myndigheten.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.