Tillståndsansökningar

MCL har spetskompetens inom finansmarknadens regelverk och kan bistå företag i alla delar av en tillståndsansökan; från att identifiera om företagets verksamhet kräver tillstånd från Finansinspektionen till att upprätta all dokumentation för tillståndsansökan. 

MCL har lång erfarenhet av tillståndsansökningar för bl.a. värdepappersföretag och betalningsinstitut. MCL har en unik kombination av jurister, där vissa specialister har erfarenhet av såväl hantering av ansökningar hos Finansinspektionen som undersökningar av finansiella företag och där andra har praktisk erfarenhet av att bygga upp och förvalta samtliga legala funktioner hos finansiella företag. Detta innebär att MCL har bred kunskap om såväl tillsyns- som rättspraxis i samband med tillståndsansökningar samt erfarenheten av att kunna omvandla den teoretiska kunskapen till praktisk hantering hos ert företag och vice versa.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. Vår erfarenhet gör komplicerade frågor enkla.