Kommunikation med finansinspektionen

MCL tillhandahåller löpande rådgivning till företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Finansbolag behöver kommunicera med myndigheten i olika situationer, t.ex. vid tillståndsansökningar eller under pågående utredningar av eventuella regelöverträdelser, något många företag upplever som komplicerat att göra på egen hand. MCL har god erfarenhet av att bistå företag vid både skriftlig och muntlig kommunikation med myndigheten. 

Bland våra jurister finns kompetens från såväl ledande marknadsaktörer som tidigare anställda vid Finansinspektionen. Med vår gedigna erfarenhet kan ert företag vara trygga i att alltid få en väl avvägd och riskbaserad hantering av er kommunikation gentemot Finansinspektionen och andra myndigheter. 

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. Vår erfarenhet gör komplicerade frågor enkla.