Kommunikation med Finansinspektionen

MCL tillhandahåller löpande rådgivning till företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Finansbolag behöver kommunicera med myndigheten i olika situationer, t.ex. vid tillståndsansökningar eller under pågående utredningar av eventuella regelöverträdelser, något många företag upplever som komplicerat att göra på egen hand. MCL har god erfarenhet av att bistå företag vid både skriftlig och muntlig kommunikation med myndigheten.

Behöver du hjälp vid kommunikation med Finansinspektionen?

Biträde vid kommunikation med Finansinspektionen

Bland våra jurister finns kompetens från såväl ledande marknadsaktörer som tidigare anställda vid Finansinspektionen.

Med vår gedigna erfarenhet kan ert företag vara trygga i att alltid få en väl avvägd och riskbaserad hantering av er kommunikation gentemot Finansinspektionen och andra myndigheter.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på MCL kan hjälpa er vid kommunicering med Finansinspektionen.

Telefon: 040-622 91 64
E-post: vasb@zpy.ynj