Insynsrapportering

Ledande befattningshavare i noterade bolag är enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (”MAR”) skyldiga att rapportera värdepapperstransaktioner till Finansinspektionen. Detta är ofta ett komplicerat förfarande där bristfällig rapportering  kan leda till höga sanktionsavgifter.

MCL kan tack vare omfattande kompetens inom MAR agera biträde, utreda hanteringen av planerade transaktioner och säkerställa att rapporteringen blir korrekt. Detta skänker trygghet samtidigt som administrativ tidsåtgång och oro för sanktioner undanröjs. MCL:s jurister finns även tillgängliga gör att hantera de frågeställningar som kan uppkomma vid insynsrapportering. Oavsett era behov finns vi tillgängliga för er.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. Vår erfarenhet gör komplicerade frågor enkla.