Frågor om marknadsmissbruk

EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) har sedan införandet inneburit stora omställningar för finansbranschens aktörer. Risken för höga sanktionsavgifter har lett till att frågor kopplade till MAR och marknadsmissbruk har blivit ett ständigt högaktuellt ämne.

Har du frågor om marknadsmissbruk?

Frågor om marknadsmissbruk

MAR innehåller omfattande regler om förbud mot marknadsmissbruk – vilket innefattar förbud mot insiderhandel, marknadsmanipulation och olagligt röjande av insiderinformation. MAR innehåller därtill krav på särskild hantering av insiderinformation, loggbokföring av uppskjutet offentliggörande av insiderinformation och insynsrapportering.

MCL har ett team av specialister med hög kompetens kring hur MAR ska tolkas och vilka förberedande och löpande åtgärder som krävs för att investerare, noterade bolag och andra aktörer i finansbranschen ska kunna uppfylla alla krav och undvika kännbara sanktioner. Med MCL:s hjälp och rådgivning kan ni känna er trygga med att ni tar korrekta beslut och hanterar riskerna som MAR medför. MCL tillhandahåller även digitala produkter – som MCLogg – för att underlätta er vardag vid hantering av insiderförteckningar. Läs mer om MCLogg här.

För att ytterligare säkerställa en hög kunskapsnivå om MAR hos våra kundbolag, erbjuder MCL:s jurister utbildningar i regelverket som anpassas helt efter era önskemål och behov. 

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på MCL kan hjälpa er att hantera frågeställningar och risker kopplade till MAR och marknadsmissbruk.

Telefon: 040-622 91 64
E-post: vasb@zpy.ynj