MAR

EU:S marknadsmissbruksförordniing (”MAR”) har sedan införandet inneburit stora omställningar för finansbranschens aktörer. Risken för höga sanktionsavgifter har lett till att frågor kopplat till MAR och marknadsmissbruk har blivit ett ständigt högaktuellt ämne.

MAR innehåller omfattande regler om förbud mot marknadsmissbruk – vilket innefattar förbud mot insiderhandel, marknadsmanipulation och olagligt röjande av insiderinformation. MAR innehåller därtill krav på särskild hantering av insiderinformation, loggbokföring av uppskjutet offentliggörande av insiderinformation och insynsrapportering.

MCL har även skapat den digitala loggboken – MCLogg – då utbudet av digitala loggböcker inte uppfyllde de krav som vi ställde. MCLogg har vuxit sig till en ledande aktör inom dess marknadssegment och erbjuder, uttöver loggning av insiders, även tjänster för att lista bolags ledande befattningshavare. För att ytterligare säkerställa en hög kunskapsnivå om MAR hos våra kundbolag, erbjuder MCL:s jurister utbildningar i regelverket som anpassas helt efter era önskemål och behov.

MCL har ett team av specialister med hög kompetens kring hur MAR ska tolkas och vilka förberedande och löpande åtgärder som krävs för att investerare, noterade bolag och andra aktörer i finansbranschen ska kunna uppfylla alla krav och undvika kännbara sanktioner. Med MCL:s hjälp och rådgivning kan ni känna er trygga med att ni tar korrekta beslut och hanterar riskerna som MAR medför.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. Vår erfarenhet gör komplicerade frågor enkla.