Om Markets & Corporate Law

Vi har en unik spetskompetens och branschkunskap, vilket gör oss till det självklara valet gällande rådgivning i juridiska frågeställningar inom den finansiella sektorn.

Vårt huvudsakliga fokus är juridisk rådgivning inom värdepappers-, börs- och bolagsrättsliga frågeställningar. Vi bistår även med rättsutredningar och juridik relaterad till corporate finance. MCL har arbetat i flera år med att assistera nyskapande bolag att växa sig starka på ett tryggt sätt. Vår passion är att säkerställa att alla bolag kan hantera regulatoriskt komplicerade frågor så enkelt som möjligt. Hos oss möts du alltid av lösningsorienterade, flexibla och erfarna jurister som säkerställer att just ert bolag får den hjälpen det behöver.

Vi finns med er från idé till notering till fortsatt ökad tillväxt – utan onödigt komplicerat juridiskt språk eller otydliga svar.

Fullt fokus på finansbranschen

Vi förenar gedigna erfarenheter från såväl byråvärlden som den klassiska bolagsjuristtjänsten till något nytt: en professionell juristfirma med fullt fokus på finansbranschens juridiska frågeställningar. Vår kunskap inom processen att etablera sig på svenska marknadsplatser gör att vi kan skräddarsy upplägg som passar just er. Vare sig det gäller en notering eller ett incitamentsprogram så kommer vi kunna bidra med den kunskap som behövs.

Läs mer om vårt tjänsteutbud nedan.

ledning

Daniel Sjöholm

Daniel Sjöholm


VD

Simon Lindskoug

Simon Lindskoug


Vice VD

Styrelse

Stefan Sallerfors, Styrelseordförande
 • Född 1957

Övriga befattningar:

 • Management och organisationskonsult
 • MEDVICE design AB, VD och ägare

Utbildning:

 • Läkarexamen Lunds Universitet 1981
 • Legitimerad läkare 1983
 • Specialist i Medicinsk Radiologi 1987

Erfarenhet:

Under de senaste drygt 30 åren har Sallerfors haft en rad ledande befattningar inom sjukvården som klinikchef, chefsläkare, samt som VD för Helsingborgs Lasarett. Vidare var Sallerfors djupt involverad genom sin roll som styrelseordförande avseende bolagiseringen av Folktandvården Skåne när verksamheten togs från förvaltning till aktiebolag. Sallerfors har härutöver lång och gedigen erfarenhet av ytterligare uppdrag inom ledande befattningar och har bland annat varit verksam som forskningschef på Länsförsäkringar AB där han utvecklade Forskning & Framtid, en enhet inom LFAB. Sallerfors har innehaft en rad uppdrag kopplade till främst affärsutveckling, strategisk rådgivning, samt finansiering inom både onoterade och noterade verksamheter genom framför allt Medvice Design AB, där Sallerfors är grundare och VD. Härutöver har Sallerfors lång erfarenhet från styrelsearbete och har haft fler än 35 olika styrelseuppdrag, bland annat som styrelseordförande i TikoMed AB och Alfa eCare Holding AB.

Övriga styrelseuppdrag:

 • Spotlight Group AB, styrelseordförande
 • Alfa eCare Holding AB, styrelseledamot
 • Medvice Design AB, styrelseledamot
 • Trigonum AB, styrelseledamot
 • Vikimun AB, styrelsesuppleant
Daniel Sjöholm, Styrelseledamot
 • Född 1984

Utbildning:

 • Jur. kand. (LL.M.), Lunds universitet 2014

Erfarenhet:

Sjöholm anställdes som VD för Markets & Corporate Law Nordic AB 2020 och har agerat som bolagsjurist med specialisering på värdepappersrätt, aktiemarknads- och aktiebolagsrätt inom Spotlight Group-koncernen sedan 2017.

Övriga styrelseuppdrag:

 • FinReg Solutions AB, styrelseledamot
Markus Neuding, Styrelseledamot
 • Född 1990

Övriga befattningar:

 • Spotlight Group AB, Vice VD

Utbildning:

 • Jur. kand. (LL.M.), Lunds universitet 2014

Erfarenhet:

Neuding anställdes som operativ chef i Spotlight Group-koncernen 2016 och har sedan dess innehaft flertalet befattningar inom koncernen, innefattande adjungerad styrelseledamot i dotterbolaget ATS Finans AB. Åren 2018–2020 satt Neuding även på posten som VD för MCL. Neuding har även erfarenhet från advokatbyrå med inriktning mot värdepappers-, aktiemarknads- och aktiebolagsrätt. Under 2018 utsågs Neuding av Veckans Affärer till en av Sveriges 101 supertalanger.

Övriga styrelseuppdrag:

 • FinReg Solutions AB, styrelseordförande
 • Shark Communications AB, styrelseordförande
 • Kalqyl Analys Norden AB, styrelseordförande
 • Gainbridge Capital AB, styrelseordförande
 • Placing Corporate Finance Sverige AB, styrelseledamot
 • Spotlight Stock Market AB, styrelseldamot
 • Nordic Issuing AB, styrelseledamot
 • Sedermera Corporate Finance AB, styrelseledamot
 • Impact Attracts AB, styrelseledamot
Peter Gönczi, Styrelseledamot
 • Född 1975

Övriga befattningar:

 • Spotlight Group AB, VD

Utbildning:

 • Kandidatexamen i företagsekonomi, Uppsala Universitet, 2000

Erfarenhet:

Gönczi har drygt 20 års gedigen erfarenhet av börs för tillväxtbolag och bolagens kapitalanskaffning. Gönczi har arbetat centralt placerad genom utvecklingen och tillväxten av den svenska marknaden för notering av tillväxtbolag – från telefonhandel, nyhetsdistribution via fax, begränsade regler och brist på investerarnas skydd, till dagens verklighet. Mellan 2000–2006 arbetade Gönczi på NGM:s marknadsövervakning och med NGM:s drift, tidigt som chef för informationsövervakningen och därefter som chef för NGM:s marknadsövervakning och börsadministration. Under 2006 utsågs Gönczi till vice VD på Spotlight Stock Market (dåvarande AktieTorget), en roll som under 2011 ledde till att Gönczi utsågs till VD. I sin roll på Spotlight Stock Market har Gönczi varit ledande i affärsutvecklingen, utvecklat både organisationen och personalstyrkan, samt byggt upp rutiner, system och samarbeten. Sedan koncernen bildades 2010 har Gönczi också varit ledande för koncernens helhet och utveckling. Gönczi var drivande i koncernens ombyggnad under åren 2012 till 2016. Därefter har Gönczi som VD lett arbetet med hela koncernens utveckling och positionering till den position koncernen står idag.

Övriga styrelseuppdrag:

 • Spotlight Stock Market AB, styrelseordförande
 • Ependy AB, styrelseordförande
 • Placing Corporate Finance Sverige AB, styrelseordförande
 • Sedermera Corporate Finance AB, styrelseordförande
 • Impact Attracts AB, styrelseordförande
 • Spotlight Group AB, styrelseledamot
 • FinReg Solutions AB, styrelseledamot
 • Sameve Invest AB, styrelseledamot
 • Shark Communications AB, styrelseledamot
 • Kalqyl Analys Norden AB, styrelseledamot
 • Nordic Issuing AB, styrelseledamot
Mikael Renck, Styrelseledamot
 • Född 1980

Utbildning:

 • Magisterexamen i företagsekonomi, Lunds universitet 2008
 • Statsvetenskapliga studier, Malmö universitet (fd. högskola) 2003

Erfarenhet:

Renck har varit inom koncernen sedan 2009, främst i nuvarande rollen som CFO men också andra befattningar. Under flera år har Renck även varit verksam som konsult via egna bolag och har även grundat ett antal bolag främst inom ekonomi- och IT-branschen.

Övriga styrelseuppdrag:

 • FinReg Solutions AB, styrelseledamot
 • IAT Innovation Sweden AB, styrelseledamot
 • MiRé Holding AB, styrelseledamot
 • Spotlight Stock Market AB, styrelseledamot
 • Gigstep AB, styrelseledamot
 • Shark Communication AB, styrelseledamot
 • Kalqyl Analys Norden AB, styrelseledamot
 • Gainbridge Capital AB, styrelseledamot
 • Placing Corporate Finance Sverige AB, styrelseledamot
 • Nordic Issuing AB, styrelseledamot
 • Sedermera Corporate Finance AB, styrelseledamot
 • Impact Attracts AB, styrelseledamot
 • MJAA Holding AB, styrelseledamot
 • Leja Holding AB, styrelsesuppleant
 • DRH Customs AB, styrelsesuppleant

Styrelse

Född 1957

Övriga befattningar:

Management och organisationskonsult
MEDVICE design AB, VD och ägare

Utbildning:

Läkarexamen Lunds Universitet 1981
Legitimerad läkare 1983
Specialist i Medicinsk Radiologi 1987

Erfarenhet:

Under de senaste drygt 30 åren har Sallerfors haft en rad ledande befattningar inom sjukvården som klinikchef, chefsläkare, samt som VD för Helsingborgs Lasarett. Vidare var Sallerfors djupt involverad genom sin roll som styrelseordförande avseende bolagiseringen av Folktandvården Skåne när verksamheten togs från förvaltning till aktiebolag. Sallerfors har härutöver lång och gedigen erfarenhet av ytterligare uppdrag inom ledande befattningar och har bland annat varit verksam som forskningschef på Länsförsäkringar AB där han utvecklade Forskning & Framtid, en enhet inom LFAB. Sallerfors har innehaft en rad uppdrag kopplade till främst affärsutveckling, strategisk rådgivning, samt finansiering inom både onoterade och noterade verksamheter genom framför allt Medvice Design AB, där Sallerfors är grundare och VD. Härutöver har Sallerfors lång erfarenhet från styrelsearbete och har haft fler än 35 olika styrelseuppdrag, bland annat som styrelseordförande i TikoMed AB och Alfa eCare Holding AB.

Övriga styrelseuppdrag:

Spotlight Group AB, styrelseordförande
Alfa eCare Holding AB, styrelseledamot
Medvice Design AB, styrelseledamot
Trigonum AB, styrelseledamot
Vikimun AB, styrelsesuppleant

Stefan Sallerfors


Styrelseordförande

Född 1957

Övriga befattningar:

Management och organisationskonsult
MEDVICE design AB, VD och ägare

Utbildning:

Läkarexamen Lunds Universitet 1981
Legitimerad läkare 1983
Specialist i Medicinsk Radiologi 1987

Erfarenhet:

Under de senaste drygt 30 åren har Sallerfors haft en rad ledande befattningar inom sjukvården som klinikchef, chefsläkare, samt som VD för Helsingborgs Lasarett. Vidare var Sallerfors djupt involverad genom sin roll som styrelseordförande avseende bolagiseringen av Folktandvården Skåne när verksamheten togs från förvaltning till aktiebolag. Sallerfors har härutöver lång och gedigen erfarenhet av ytterligare uppdrag inom ledande befattningar och har bland annat varit verksam som forskningschef på Länsförsäkringar AB där han utvecklade Forskning & Framtid, en enhet inom LFAB. Sallerfors har innehaft en rad uppdrag kopplade till främst affärsutveckling, strategisk rådgivning, samt finansiering inom både onoterade och noterade verksamheter genom framför allt Medvice Design AB, där Sallerfors är grundare och VD. Härutöver har Sallerfors lång erfarenhet från styrelsearbete och har haft fler än 35 olika styrelseuppdrag, bland annat som styrelseordförande i TikoMed AB och Alfa eCare Holding AB.

Övriga styrelseuppdrag:

Spotlight Group AB, styrelseordförande
Alfa eCare Holding AB, styrelseledamot
Medvice Design AB, styrelseledamot
Trigonum AB, styrelseledamot
Vikimun AB, styrelsesuppleant

Född 1984

Utbildning:

Jur. kand. (LL.M.), Lunds universitet 2014

Erfarenhet:

Sjöholm anställdes som VD för Markets & Corporate Law Nordic AB 2020 och har agerat som bolagsjurist med specialisering på värdepappersrätt, aktiemarknads- och aktiebolagsrätt inom Spotlight Group-koncernen sedan 2017.

Övriga styrelseuppdrag:

FinReg Solutions AB, styrelseledamot

Daniel Sjöholm


Styrelseledamot

Född 1984

Utbildning:

Jur. kand. (LL.M.), Lunds universitet 2014

Erfarenhet:

Sjöholm anställdes som VD för Markets & Corporate Law Nordic AB 2020 och har agerat som bolagsjurist med specialisering på värdepappersrätt, aktiemarknads- och aktiebolagsrätt inom Spotlight Group-koncernen sedan 2017.

Övriga styrelseuppdrag:

FinReg Solutions AB, styrelseledamot

Född 1990

Övriga befattningar:

Spotlight Group AB, Vice VD

Utbildning:

Jur. kand. (LL.M.), Lunds universitet 2014

Erfarenhet:

Neuding anställdes som operativ chef i Spotlight Group-koncernen 2016 och har sedan dess innehaft flertalet befattningar inom koncernen. Åren 2018–2020 satt Neuding även på posten som VD för MCL. Neuding har även erfarenhet från advokatbyrå med inriktning mot värdepappers-, aktiemarknads- och aktiebolagsrätt. Under 2018 utsågs Neuding av Veckans Affärer till en av Sveriges 101 supertalanger.

Övriga styrelseuppdrag:

FinReg Solutions AB, styrelseordförande
Shark Communications AB, styrelseordförande
Kalqyl Analys Norden AB, styrelseordförande
Gainbridge Capital AB, styrelseordförande
Placing Corporate Finance Sverige AB, styrelseledamot
Spotlight Stock Market AB, styrelseldamot
Nordic Issuing AB, styrelseledamot
Sedermera Corporate Finance AB, styrelseledamot
Impact Attracts AB, styrelseledamot

Markus Neuding


Styrelseledamot

Född 1990

Övriga befattningar:

Spotlight Group AB, Vice VD

Utbildning:

Jur. kand. (LL.M.), Lunds universitet 2014

Erfarenhet:

Neuding anställdes som operativ chef i Spotlight Group-koncernen 2016 och har sedan dess innehaft flertalet befattningar inom koncernen. Åren 2018–2020 satt Neuding även på posten som VD för MCL. Neuding har även erfarenhet från advokatbyrå med inriktning mot värdepappers-, aktiemarknads- och aktiebolagsrätt. Under 2018 utsågs Neuding av Veckans Affärer till en av Sveriges 101 supertalanger.

Övriga styrelseuppdrag:

FinReg Solutions AB, styrelseordförande
Shark Communications AB, styrelseordförande
Kalqyl Analys Norden AB, styrelseordförande
Gainbridge Capital AB, styrelseordförande
Placing Corporate Finance Sverige AB, styrelseledamot
Spotlight Stock Market AB, styrelseldamot
Nordic Issuing AB, styrelseledamot
Sedermera Corporate Finance AB, styrelseledamot
Impact Attracts AB, styrelseledamot

Född 1975

Övriga befattningar:

Spotlight Group AB, VD

Utbildning:

Kandidatexamen i företagsekonomi, Uppsala Universitet, 2000

Erfarenhet:

Gönczi har drygt 20 års gedigen erfarenhet av börs för tillväxtbolag och bolagens kapitalanskaffning. Gönczi har arbetat centralt placerad genom utvecklingen och tillväxten av den svenska marknaden för notering av tillväxtbolag – från telefonhandel, nyhetsdistribution via fax, begränsade regler och brist på investerarnas skydd, till dagens verklighet. Mellan 2000–2006 arbetade Gönczi på NGM:s marknadsövervakning och med NGM:s drift, tidigt som chef för informationsövervakningen och därefter som chef för NGM:s marknadsövervakning och börsadministration. Under 2006 utsågs Gönczi till vice VD på Spotlight Stock Market (dåvarande AktieTorget), en roll som under 2011 ledde till att Gönczi utsågs till VD. I sin roll på Spotlight Stock Market har Gönczi varit ledande i affärsutvecklingen, utvecklat både organisationen och personalstyrkan, samt byggt upp rutiner, system och samarbeten. Sedan koncernen bildades 2010 har Gönczi också varit ledande för koncernens helhet och utveckling. Gönczi var drivande i koncernens ombyggnad under åren 2012 till 2016. Därefter har Gönczi som VD lett arbetet med hela koncernens utveckling och positionering till den position koncernen står idag.

Övriga styrelseuppdrag:

Spotlight Stock Market AB, styrelseordförande
Ependy AB, styrelseordförande
Placing Corporate Finance Sverige AB, styrelseordförande
Sedermera Corporate Finance AB, styrelseordförande
Impact Attracts AB, styrelseordförande
Spotlight Group AB, styrelseledamot
FinReg Solutions AB, styrelseledamot
Sameve Invest AB, styrelseledamot
Shark Communications AB, styrelseledamot
Kalqyl Analys Norden AB, styrelseledamot
Nordic Issuing AB, styrelseledamot

Peter Gönczi


Styrelseledamot

Född 1975

Övriga befattningar:

Spotlight Group AB, VD

Utbildning:

Kandidatexamen i företagsekonomi, Uppsala Universitet, 2000

Erfarenhet:

Gönczi har drygt 20 års gedigen erfarenhet av börs för tillväxtbolag och bolagens kapitalanskaffning. Gönczi har arbetat centralt placerad genom utvecklingen och tillväxten av den svenska marknaden för notering av tillväxtbolag – från telefonhandel, nyhetsdistribution via fax, begränsade regler och brist på investerarnas skydd, till dagens verklighet. Mellan 2000–2006 arbetade Gönczi på NGM:s marknadsövervakning och med NGM:s drift, tidigt som chef för informationsövervakningen och därefter som chef för NGM:s marknadsövervakning och börsadministration. Under 2006 utsågs Gönczi till vice VD på Spotlight Stock Market (dåvarande AktieTorget), en roll som under 2011 ledde till att Gönczi utsågs till VD. I sin roll på Spotlight Stock Market har Gönczi varit ledande i affärsutvecklingen, utvecklat både organisationen och personalstyrkan, samt byggt upp rutiner, system och samarbeten. Sedan koncernen bildades 2010 har Gönczi också varit ledande för koncernens helhet och utveckling. Gönczi var drivande i koncernens ombyggnad under åren 2012 till 2016. Därefter har Gönczi som VD lett arbetet med hela koncernens utveckling och positionering till den position koncernen står idag.

Övriga styrelseuppdrag:

Spotlight Stock Market AB, styrelseordförande
Ependy AB, styrelseordförande
Placing Corporate Finance Sverige AB, styrelseordförande
Sedermera Corporate Finance AB, styrelseordförande
Impact Attracts AB, styrelseordförande
Spotlight Group AB, styrelseledamot
FinReg Solutions AB, styrelseledamot
Sameve Invest AB, styrelseledamot
Shark Communications AB, styrelseledamot
Kalqyl Analys Norden AB, styrelseledamot
Nordic Issuing AB, styrelseledamot

Född 1980

Övriga befattningar:

FinReg Solutions AB, VD
IAT Innovation Sweden AB, VD
MiRé Holding AB, VD
Sedermera Corporate Finance, CFO
Spotlight Group AB, CFO

Utbildning:

Magisterexamen i företagsekonomi, Lunds universitet 2008
Statsvetenskapliga studier, Malmö universitet (fd. högskola) 2003

Erfarenhet:

Renck har varit inom koncernen sedan 2009, främst i nuvarande rollen som CFO men också andra befattningar. Under flera år har Renck även varit verksam som konsult via egna bolag och har även grundat ett antal bolag främst inom ekonomi- och IT-branschen.

Övriga styrelseuppdrag:

FinReg Solutions AB, styrelseledamot
IAT Innovation Sweden AB, styrelseledamot
MiRé Holding AB, styrelseledamot
Spotlight Stock Market AB, styrelseledamot
Gigstep AB, styrelseledamot
Shark Communication AB, styrelseledamot
Kalqyl Analys Norden AB, styrelseledamot
Gainbridge Capital AB, styrelseledamot
Placing Corporate Finance Sverige AB, styrelseledamot
Nordic Issuing AB, styrelseledamot
Sedermera Corporate Finance AB, styrelseledamot
Impact Attracts AB, styrelseledamot
MJAA Holding AB, styrelseledamot
Leja Holding AB, styrelsesuppleant
DRH Customs AB, styrelsesuppleant

Mikael Renck


Styrelseledamot

Om koncernen

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. MCL kombinerar gedigna erfarenheter från byråvärlden med den traditionella bolagsjuristrollen och bidrar internt till koncernen och externt till egna kundbolag med expertis inom börs- och aktiemarknadsjuridik. Koncernen består av Spotlight Group, Markets & Corporate Law, Spotlight Stock Market, Sedermera Corporate Finance, Shark Communication, Nordic Issuing, FinReg Solutions, Kalqyl Analys Norden, SeaHouse Capital och Placing Corporate Finance.

Spotlight Stock Market är en marknadsplats (s.k. SME-plattform) för framförallt tillväxtbolag. Sedermera Corporate Finance är en finansiell rådgivare och helhetsleverantör inom corporate finance. Shark Communication är en kommunikationsbyrå specialiserad på aktiemarknaden och finansiell kommunikation. Nordic Issuing är ett emissionsinstitut, kontoförande institut och clearingmedlem i Euroclear Sweden AB samt erbjuder ett brett utbud av emissionstjänster. FinReg Solutions erbjuder produkter och tjänster inom RegTech och FinTech. Kalqyl är ett analysbolag som erbjuder analysbevakning till bolag som är noterade. SeaHouse Capital är en finansiell rådgivare som väder sig mot den danska marknaden och erbjuder tjänster kopplade till kapitalanskaffning, transaktionsrådgivning och löpande tjänster inom Corporate Finance. Placing Corporate Finance är en finansiell rådgivare som hjälper tillväxtbolag genom börsnoteringar, riktade emissioner, företrädesemissioner, private placements, värderingar och block-transaktioner.

Koncernen har genom sina olika verksamhetsgrenar skapat ett ekosystem av börsnära tjänster anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft.

Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL), org.nr. 559081-4769, är ett helägt dotterbolag till Spotlight Group AB, org.nr. 556797-0750. Spotlight Group AB är även moderbolag till Spotlight Stock Market AB, org.nr. 556736-819, Sedermera Corporate Finance AB, org nr. 559341-1100, Shark Communication AB, org.nr. 559287-4696, Nordic Issuing AB, org nr. 559338-2509, FinReg Solutions AB, org.nr. 556939-3308, Kalqyl Analys Norden AB, org.nr. 559294-0927, SeaHouse Capital ApS, cvr nr. 42361569 och Placing Corporate Finance Sverige AB, org.nr. 559321-2698.

Information om Spotlight Group och övriga bolags verksamhet finns på spotlightgroup.se, spotlightstockmarket.com, sedermera.se, sharkcom.se, nordic-issuing.se, finregsolutions.se, kalqyl.se, seahousecapital.dk och placing.se.

Vill du veta mer?

Följ oss på Linkedin för de senaste nyheterna, eller kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!