Om oss

Markets & Corporate Law

Från beslutsunderlag,
till genomförande,
till registrering –
MCL är er rådgivare
hela vägen.

MCL står för Markets & Corporate Law och är en juristfirma som skapar trygghet åt finansmarknadens aktörer.

Om Markets & Corporate Law

Vi har en unik spetskompetens och branschkunskap vilket gör oss till det självklara valet gällande rådgivning i juridiska frågeställningar inom den finansiella sektorn.

Vårt huvudsakliga fokus är juridisk rådgivning inom värdepappers-, börs- och bolagsrättsliga frågeställningar. Vi bistår även med rättsutredningar och juridik relaterad till corporate finance.

Fullt fokus på finansbranschen

Vi förenar gedigna erfarenheter från såväl byråvärlden och den klassiska bolagsjuristtjänsten till något nytt: en professionell juristfirma med fullt fokus på finansbranschens juridiska frågeställningar.

Våra tjänster

Bolagsrätt

Bolagsrätt är ett av våra främsta expertområden. Våra jurister har stor erfarenhet av bolagsrättsliga frågor, med fokus på bland annat hantering av bolagsstämmor inom den finansiella sektorn. 

Börsrätt och värdepappersrätt

Vår erfarenhet av den finansiella sektorn har gett oss en unik specialistkompetens inom börs- och värdepappersrätt.

Övriga tjänster

Vi bistår även med rättsutredningar och juridik relaterad till Corporate Governance, Risk Management och Compliance samt marknadsmissbruksfrågor och insynsrapportering.

Läs mer »

Ledning

VD
Daniel Sjöholm,
Jur.kand. (LL.M)

Styrelse

Stefan Sallerfors, Styrelseordförande
 • Född 1957

Övriga befattningar:

 • Management och organisationskonsult
 • MEDVICE design AB, VD och ägare

Utbildning:

 • Läkarexamen Lunds Universitet 1981
 • Legitimerad läkare 1983
 • Specialist i Medicinsk Radiologi 1987

Övriga styrelseuppdrag:

 • ATS Finans Holding AB, styrelseledamot
 • ATS Finans AB, styrelseledamot
 • Care Insight AB, styrelseordförande
 • Engaging Care Sweden AB, styrelseledamot
 • Guldkula Champagne AB, styrelseordförande
 • Medvice Design AB, styrelseledamot, VD
 • Tikomed AB, styrelseordförande
 • Trigonum AB, styrelseledamot
 • TX Medic AB, styrelseordförande
 • Prophy Med AB, styrelseordförande
 • Ticapex AB, styrelseordförande
 • Vikimun AB, styrelseledamot
Markus Neuding, Styrelseledamot
 • Född 1990

Övriga befattningar:

 • Vice VD i ATS Finans AB

Utbildning:

 • Jur. kand. (LL.M.), Lunds universitet 2014

Övriga styrelseuppdrag:

 • ATS Finans AB, adjungerad styrelseledamot
Anna Barkfeldt, Styrelseledamot
 • Född 1983

Övriga befattningar:

 • Marknadschef, Bergman & Beving Logistics AB

Utbildning:

 • Executive MBA, Mgruppen 2015
 • Civilingenjör materialkemi, Uppsala universitet 2010
 • Fil. kand. företagsekonomi, Uppsala universitet 2009
 • Entreprenörskolan, Uppsala universitet 2009
 • ERASMUS-exchange, Universitat de Barcelona 2007

Övriga styrelseuppdrag:

 • ATS Finans Holding AB, styrelseledamot
 • ATS Finans AB, styrelseledamot
Jakob Grinbaum, Styrelseledamot
 • Född 1949

Utbildning:

 • Fil. Kand, Uppsala Universitet, 1976

Övriga styrelseuppdrag:

 • ATS Finans Holding AB, styrelseledamot
 • ATS Finans AB, styrelseledamot
 • Jernhusen AB, styrelseledamot
 • J Grinbaum Finanskonsult AB, styrelseledamot
 • Oscar Properties Holding AB, styrelseordförande
Peter Gönczi, Styrelseledamot
 • Född 1975

Övriga befattningar:

 • VD i ATS Finans AB
 • VD i ATS Finans Holding AB

Utbildning:

 • Kandidatexamen i företagsekonomi, Uppsala Universitet, 2000

Övriga styrelseuppdrag:

 • ATS Finans Holding AB, styrelseledamot, VD
 • ATS Finans AB, styrelseledamot, VD
 • Sameve Invest AB, styrelseledamot

Om koncernen

Markets & Corporate Law Nordic AB, org.nr. 559081-4769 (”Bolaget”), är helägt dotterbolag till ATS Finans Holding AB, org.nr. 556797-0750. ATS Finans Holding AB är även moderbolag till ATS Finans AB, org.nr. 556736-8195 med särskilt företagsnamn Spotlight Stock Market och Sedermera Fondkommission. Information om ATS Finans ABs verksamhet finns på www.spotlightstockmarket.com respektive www.sedermera.se.

MCL i siffror

bolagsstämmor

kapitaliseringar

börsnoteringar

%

engagemang

Vill du veta mer?

Följ oss på Linkedin för de senaste nyheterna. Eller kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!