Om oss

Markets & Corporate Law

Från beslutsunderlag,
till genomförande,
till registrering –
MCL är er rådgivare
hela vägen.

MCL står för Markets & Corporate Law och är en juristfirma som skapar trygghet åt finansmarknadens aktörer.

Om Markets & Corporate Law

Vi har en unik spetskompetens och branschkunskap vilket gör oss till det självklara valet gällande rådgivning i juridiska frågeställningar inom den finansiella sektorn.

Vårt huvudsakliga fokus är juridisk rådgivning inom värdepappers-, börs- och bolagsrättsliga frågeställningar. Vi bistår även med rättsutredningar och juridik relaterad till corporate finance.

Fullt fokus på finansbranschen

Vi förenar gedigna erfarenheter från såväl byråvärlden och den klassiska bolagsjuristtjänsten till något nytt: en professionell juristfirma med fullt fokus på finansbranschens juridiska frågeställningar.

Våra tjänster

Bolagsrätt

Bolagsrätt är ett av våra främsta expertområden. Våra jurister har stor erfarenhet av bolagsrättsliga frågor, med fokus på bland annat hantering av bolagsstämmor inom den finansiella sektorn. 

Börsrätt och värdepappersrätt

Vår erfarenhet av den finansiella sektorn har gett oss en unik specialistkompetens inom börs- och värdepappersrätt.

Övriga tjänster

Vi bistår även med rättsutredningar och juridik relaterad till Corporate Governance, Risk Management och Compliance samt marknadsmissbruksfrågor och insynsrapportering.

Läs mer »

Ledning

VD
Daniel Sjöholm,
Jur.kand. (LL.M)

qnavry.fwbubyz@zpy.ynj

Vice VD
Simon Lindskoug,
Jur.kand. (LL.M)

fvzba.yvaqfxbht@zpy.ynj

Styrelse

Stefan Sallerfors, Styrelseordförande
 • Född 1957

Övriga befattningar:

 • Management och organisationskonsult
 • MEDVICE design AB, VD och ägare

Utbildning:

 • Läkarexamen Lunds Universitet 1981
 • Legitimerad läkare 1983
 • Specialist i Medicinsk Radiologi 1987

Erfarenhet:

Under de senaste drygt 30 åren har Sallerfors haft en rad ledande befattningar inom sjukvården som klinikchef, chefsläkare, samt som VD för Helsingborgs Lasarett. Vidare var Sallerfors djupt involverad genom sin roll som styrelseordförande avseende bolagiseringen av Folktandvården Skåne när verksamheten togs från förvaltning till aktiebolag. Sallerfors har härutöver lång och gedigen erfarenhet av ytterligare uppdrag inom ledande befattningar och har bland annat varit verksam som forskningschef på Länsförsäkringar AB där han utvecklade Forskning & Framtid, en enhet inom LFAB. Sallerfors har innehaft en rad uppdrag kopplade till främst affärsutveckling, strategisk rådgivning, samt finansiering inom både onoterade och noterade verksamheter genom framför allt Medvice Design AB, där Sallerfors är grundare och VD. Härutöver har Sallerfors lång erfarenhet från styrelsearbete och har haft fler än 35 olika styrelseuppdrag, bland annat som styrelseordförande i TikoMed AB och Alfa eCare Holding AB.

 

Övriga styrelseuppdrag:

 • Spotlight Group AB, styrelseledamot
 • ATS Finans AB, styrelseledamot
 • Alfa eCare Holding AB, styrelseledamot
 • Care Insight AB, styrelseordförande
 • Medvice Design AB, styrelseledamot, VD
 • Prophy Med AB, styrelseordförande
 • TIKOMED AB, styrelseordförande
 • Trigonum AB, styrelseledamot
 • Ticapex AB, styrelseordförande
 • TX Medic AB, styrelseordförande
Daniel Sjöholm, Styrelseledamot
 • Född 1984

Utbildning:

 • Jur. kand. (LL.M.), Lunds universitet 2014

Erfarenhet:

Sjöholm anställdes som VD för Markets & Corporate Law Nordic AB 2020 och har agerat som bolagsjurist med specialisering på värdepappersrätt, aktiemarknads- och aktiebolagsrätt inom Spotlight Group-koncernen sedan 2017.

 

Övriga styrelseuppdrag:

 • FinReg Solutions AB, styrelseledamot
Markus Neuding, Styrelseledamot
 • Född 1990

Övriga befattningar:

 • Vice VD i ATS Finans AB

Utbildning:

 • Jur. kand. (LL.M.), Lunds universitet 2014

Erfarenhet:

Neuding anställdes som operativ chef i Spotlight Group-koncernen 2016 och har sedan dess innehaft flertalet befattningar inom koncernen, innefattande adjungerad styrelseledamot i dotterbolaget ATS Finans AB. Åren 2018–2020 satt Neuding även på posten som VD för MCL. Neuding har även erfarenhet från advokatbyrå med inriktning mot värdepappers-, aktiemarknads- och aktiebolagsrätt. Under 2018 utsågs Neuding av Veckans Affärer till en av Sveriges 101 supertalanger.

Övriga styrelseuppdrag:

 • ATS Finans AB, adjungerad styrelseledamot
Peter Gönczi, Styrelseledamot
 • Född 1975

Övriga befattningar:

 • Spotlight Group AB, VD
 • ATS Finans AB, VD

Utbildning:

 • Kandidatexamen i företagsekonomi, Uppsala Universitet, 2000

Erfarenhet:

Gönczi har drygt 20 års gedigen erfarenhet av börs för tillväxtbolag och bolagens kapitalanskaffning. Gönczi har arbetat centralt placerad genom utvecklingen och tillväxten av den svenska marknaden för notering av tillväxtbolag – från telefonhandel, nyhetsdistribution via fax, begränsade regler och brist på investerarnas skydd, till dagens verklighet. Mellan 2000–2006 arbetade Gönczi på NGM:s marknadsövervakning och med NGM:s drift, tidigt som chef för informationsövervakningen och därefter som chef för NGM:s marknadsövervakning och börsadministration. Under 2006 utsågs Gönczi till vice VD på Spotlight Stock Market (dåvarande AktieTorget), en roll som under 2011 ledde till att Gönczi utsågs till VD. I sin roll på Spotlight Stock Market har Gönczi varit ledande i affärsutvecklingen, utvecklat både organisationen och personalstyrkan, samt byggt upp rutiner, system och samarbeten. Sedan koncernen bildades 2010 har Gönczi också varit ledande för koncernens helhet och utveckling. Gönczi var drivande i koncernens ombyggnad under åren 2012 till 2016. Därefter har Gönczi som VD lett arbetet med hela koncernens utveckling och positionering till den position koncernen står idag.

Övriga styrelseuppdrag:

 • Spotlight Group AB, styrelseledamot, VD
 • ATS Finans AB, styrelseledamot, VD
 • Sameve Invest AB, styrelseledamot
 • Ependy AB, styrelseledamot
Mikael Renck, Styrelseledamot
 • Född 1980

Utbildning:

 • Civilekonomexamen och Ekonomie magister

Erfarenhet:

Renck har varit inom koncernen sedan 2009, främst i nuvarande rollen som CFO men också andra befattningar. Under flera år har Renck även varit verksam som konsult via egna bolag och har även grundat ett antal bolag främst inom ekonomi- och IT-branschen.

 

Övriga styrelseuppdrag:

 • Styrelseledamot och VD i FinReg Solutions AB, IAT Innovation Sweden AB, MiRé Holding AB
 • Styrelseledamot i ATS Finans AB, Gainbridge Capital AB, Sedermera Corporate Finance AB, Markets & Corporate Law Nordic AB, Shark Communication AB, Nordic Issuing AB, Placing Corporate Finance Sverige AB, Purple Scout AB, Gigstep AB och SME GROWTH IT PARTNER S.R.L.

Om koncernen

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. MCL kombinerar gedigna erfarenheter från byråvärlden med den traditionella bolagsjuristrollen och bidrar internt till koncernen och externt till egna kundbolag med expertis inom börs- och aktiemarknadsjuridik. Koncernen består av Spotlight Group, Markets & Corporate Law, Spotlight Stock Market, Sedermera Corporate Finance, Shark Communication, Nordic Issuing, FinReg Solutions, Gainbridge Capital, Kalqyl Analys Norden, Impact Attracts och Placing Corporate Finance.

Spotlight Stock Market är en marknadsplats (s.k. SME-plattform) för framför allt tillväxtbolag. Sedermera är en finansiell rådgivare och helhetsleverantör inom corporate finance. Shark Communication är en kommunikationsbyrå specialiserad på aktiemarknaden och finansiell kommunikation. Nordic Issuing är ett emissionsinstitut, kontoförande institut och clearingmedlem i Euroclear Sweden AB samt erbjuder ett brett utbud av emissionstjänster. FinReg Solutions erbjuder produkter och tjänster inom RegTech och FinTech. Gainbridge driver fonden ”Gainbridge Novus Nordic”som fokuserar på investeringar i noterade bolag. Kalqyl är ett analysbolag som erbjuder analysbevakning till bolag som är noterade. Impact Attracts är en öppen digital plattform för investerare, som synliggör noterade tillväxtbolags hållbarhetsdata och Placing Corporate Finance är en finansiell rådgivare som hjälper tillväxtbolag genom börsnoteringar, riktade emissioner, företrädesemissioner, private placements, värderingar och block-transaktioner.

Koncernen har genom sina olika verksamhetsgrenar skapat ett ekosystem av börsnära tjänster anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft.

Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL), org.nr. 559081-4769, är ett helägt dotterbolag till Spotlight Group AB, org.nr. 556797-0750. Spotlight Group AB är även moderbolag till Spotlight Stock Market AB, org.nr. 556736-819, Sedermera Corporate Finance AB, org nr: 559341-1100, Shark Communication AB, org.nr. 559287-4696, Nordic Issuing AB, org nr: 559338-2509, FinReg Solutions AB, org.nr. 556939-3308, Gainbridge Capital AB, org.nr. 559307-3892, Kalqyl Analys Norden AB, org.nr. 559294-0927, Impact Attracts AB, org.nr. 559351-2238 och Placing Corporate Finance Sverige AB, org.nr. 559321-2698. Information om Spotlight Group och övriga bolags verksamhet finns på spotlightgroup.se, spotlightstockmarket.com, sedermera.se, sharkcom.se, nordic-issuing.sefinregsolutions.se, gainbridge.se, kalqyl.se, impactattracts.se och placing.se.

MCL i siffror

bolagsstämmor

kapitaliseringar

börsnoteringar

%

engagemang

Vill du veta mer?

Följ oss på Linkedin för de senaste nyheterna. Eller kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!