Om oss

Markets & Corporate Law

Från beslutsunderlag,
till genomförande,
till registrering –
MCL är er rådgivare
hela vägen.

MCL står för Markets & Corporate Law och är en juristfirma som skapar trygghet åt finansmarknadens aktörer.

Om Markets & Corporate Law

Vi har en unik spetskompetens och branschkunskap vilket gör oss till det självklara valet gällande rådgivning i juridiska frågeställningar inom den finansiella sektorn.

Vårt huvudsakliga fokus är juridisk rådgivning inom värdepappers-, börs- och bolagsrättsliga frågeställningar. Vi bistår även med rättsutredningar och juridik relaterad till corporate finance.

Fullt fokus på finansbranschen

Vi förenar gedigna erfarenheter från såväl byråvärlden och den klassiska bolagsjuristtjänsten till något nytt: en professionell juristfirma med fullt fokus på finansbranschens juridiska frågeställningar.

Våra tjänster

Bolagsrätt

Bolagsrätt är ett av våra främsta expertområden. Våra jurister har stor erfarenhet av bolagsrättsliga frågor, med fokus på bland annat hantering av bolagsstämmor inom den finansiella sektorn. 

Börsrätt och värdepappersrätt

Vår erfarenhet av den finansiella sektorn har gett oss en unik specialistkompetens inom börs- och värdepappersrätt.

Övriga tjänster

Vi bistår även med rättsutredningar och juridik relaterad till Corporate Governance, Risk Management och Compliance samt marknadsmissbruksfrågor och insynsrapportering.

Läs mer »

Ledning

VD
Daniel Sjöholm,
Jur.kand. (LL.M)

qnavry.fwbubyz@zpy.ynj

Styrelse

Stefan Sallerfors, Styrelseordförande
 • Född 1957

Övriga befattningar:

 • Management och organisationskonsult
 • MEDVICE design AB, VD och ägare

Utbildning:

 • Läkarexamen Lunds Universitet 1981
 • Legitimerad läkare 1983
 • Specialist i Medicinsk Radiologi 1987

Erfarenhet:

Under de senaste drygt 30 åren har Sallerfors haft en rad ledande befattningar inom sjukvården som klinikchef, chefsläkare, samt som VD för Helsingborgs Lasarett. Vidare var Sallerfors djupt involverad genom sin roll som styrelseordförande avseende bolagiseringen av Folktandvården Skåne när verksamheten togs från förvaltning till aktiebolag. Sallerfors har härutöver lång och gedigen erfarenhet av ytterligare uppdrag inom ledande befattningar och har bland annat varit verksam som forskningschef på Länsförsäkringar AB där han utvecklade Forskning & Framtid, en enhet inom LFAB. Sallerfors har innehaft en rad uppdrag kopplade till främst affärsutveckling, strategisk rådgivning, samt finansiering inom både onoterade och noterade verksamheter genom framför allt Medvice Design AB, där Sallerfors är grundare och VD. Härutöver har Sallerfors lång erfarenhet från styrelsearbete och har haft fler än 35 olika styrelseuppdrag, bland annat som styrelseordförande i TikoMed AB och Alfa eCare Holding AB.

 

Övriga styrelseuppdrag:

 • Spotlight Group AB, styrelseledamot
 • ATS Finans AB, styrelseledamot
 • Alfa eCare Holding AB, styrelseledamot
 • Care Insight AB, styrelseordförande
 • Medvice Design AB, styrelseledamot, VD
 • Prophy Med AB, styrelseordförande
 • TIKOMED AB, styrelseordförande
 • Trigonum AB, styrelseledamot
 • Ticapex AB, styrelseordförande
 • TX Medic AB, styrelseordförande
Therese Lundstedt, Styrelseledamot
 • Född 1981

Övriga befattningar:

 • Tessville AB, VD

Utbildning:

 • Magisterexamen i ekonomi, Uppsala Universitet samt University of Calgary

Erfarenhet:

Lundstedt har lång erfarenhet från uppdrag inom den finansiella sektorn och har läst kurser vid Styrelseakademin. Mellan 2015–2019 var Lundstedt VD för Aktieinvest FK AB, en svensk fondkommissionär och nätmäklare. Där genomförde Lundstedt ett omfattande förändringsarbete samt digital transformation av verksamheten. Dessförinnan har Lundstedt arbetat i ledande positioner på Aktiespararna, SEB, Redeye samt Unga Aktiesparare. Lundstedt har även varit VD för greentech-bolaget Urban Green AB. Lundstedt har erhållit priser för sitt ledarskap samt sin kommunikation. Utöver ovan är hon drivande och har ett starkt engagemang avseende hållbarhetsfrågor.

Övriga styrelseuppdrag:

 • Spotlight Group AB, styrelseledamot
 • ATS Finans AB, styrelseledamot
 • Climeon AB, styrelseledamot
 • Tessville AB, styrelseledamot, VD
Markus Neuding, Styrelseledamot
 • Född 1990

Övriga befattningar:

 • Vice VD i ATS Finans AB

Utbildning:

 • Jur. kand. (LL.M.), Lunds universitet 2014

Erfarenhet:

Neuding anställdes som operativ chef i Spotlight Group-koncernen 2016 och har sedan dess innehaft flertalet befattningar inom koncernen, innefattande adjungerad styrelseledamot i dotterbolaget ATS Finans AB. Åren 2018–2020 satt Neuding även på posten som VD för MCL. Neuding har även erfarenhet från advokatbyrå med inriktning mot värdepappers-, aktiemarknads- och aktiebolagsrätt. Under 2018 utsågs Neuding av Veckans Affärer till en av Sveriges 101 supertalanger.

Övriga styrelseuppdrag:

 • ATS Finans AB, adjungerad styrelseledamot
Anna Barkfeldt Stahre, Styrelseledamot
 • Född 1983

Utbildning:

 • Executive MBA, Mgruppen 2015
 • Civilingenjör materialkemi, Uppsala universitet 2010
 • Fil. kand. företagsekonomi, Uppsala universitet 2009
 • Entreprenörskolan, Uppsala universitet 2009
 • ERASMUS-exchange, Universitat de Barcelona 2007

Erfarenhet:

Barkfeldt Stahre har lång erfarenhet från strategiarbete, affärsutveckling, förändringsledning samt hållbarhet från sin roll som marknadschef på Bergman & Beving Logistics AB och besitter hög kompetens inom marknadsområdet. Anna Barkfeldt Stahre är idag verksam som konsult. Utöver sin roll som marknadschef har hon tidigare arbetat som affärsutvecklare, projektkoordinator, operativ chef, business analyst, samt varit del av ledningsgrupp.

Övriga styrelseuppdrag:

 • Spotlight Group AB, styrelseledamot
 • ATS Finans AB, styrelseledamot
Jakob Grinbaum, Styrelseledamot
 • Född 1949

Utbildning:

 • Fil. Kand, Uppsala Universitet, 1976

Erfarenhet:

Grinbaum har bred erfarenhet av arbete inom den finansiella sektorn och har under lång tid innehaft flera chefspositioner, bland annat som chef för Group Treasury och som vice VD inom Nordea-koncernen. Jakob Grinbaum har även omfattande erfarenhet av styrelsearbete via uppdrag i bl.a. Fjärde AP-Fonden, SBAB Bank, Jernhusen och flera fastighetsföretag.

 

Övriga styrelseuppdrag:

 • Spotlight Group AB, styrelseledamot
 • ATS Finans AB, styrelseledamot
 • Jernhusen AB, styrelseledamot
 • J Grinbaum Finanskonsult AB, styrelseledamot
 • IK Sirius, styrelseledamot
 • Stiftelsen Östgötagården, styrelseledamot
Peter Gönczi, Styrelseledamot
 • Född 1975

Övriga befattningar:

 • Spotlight Group AB, VD
 • ATS Finans AB, VD

Utbildning:

 • Kandidatexamen i företagsekonomi, Uppsala Universitet, 2000

Erfarenhet:

Gönczi har drygt 20 års gedigen erfarenhet av börs för tillväxtbolag och bolagens kapitalanskaffning. Gönczi har arbetat centralt placerad genom utvecklingen och tillväxten av den svenska marknaden för notering av tillväxtbolag – från telefonhandel, nyhetsdistribution via fax, begränsade regler och brist på investerarnas skydd, till dagens verklighet. Mellan 2000–2006 arbetade Gönczi på NGM:s marknadsövervakning och med NGM:s drift, tidigt som chef för informationsövervakningen och därefter som chef för NGM:s marknadsövervakning och börsadministration. Under 2006 utsågs Gönczi till vice VD på Spotlight Stock Market (dåvarande AktieTorget), en roll som under 2011 ledde till att Gönczi utsågs till VD. I sin roll på Spotlight Stock Market har Gönczi varit ledande i affärsutvecklingen, utvecklat både organisationen och personalstyrkan, samt byggt upp rutiner, system och samarbeten. Sedan koncernen bildades 2010 har Gönczi också varit ledande för koncernens helhet och utveckling. Gönczi var drivande i koncernens ombyggnad under åren 2012 till 2016. Därefter har Gönczi som VD lett arbetet med hela koncernens utveckling och positionering till den position koncernen står idag.

Övriga styrelseuppdrag:

 • Spotlight Group AB, styrelseledamot, VD
 • ATS Finans AB, styrelseledamot, VD
 • Sameve Invest AB, styrelseledamot
 • Ependy AB, styrelseledamot

Om koncernen

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. MCL kombinerar gedigna erfarenheter från byråvärlden med den traditionella bolagsjuristrollen och bidrar internt till koncernen och externt till egna kundbolag med expertis inom börs- och aktiemarknadsjuridik. Koncernen består av Spotlight Group, MCL, Shark Communication, eAktiebok och ATS Finans. Sistnämnda bedrivs genom de särskilda företagsnamnen Spotlight Stock Market, Sedermera Fondkommission och Nordic Issuing.

Shark Communication är en kommunikationsbyrå specialiserad på aktiemarknaden och finansiell kommunikation. eAktiebok består av en SaaS-tjänst med online-baserade lösningar för digitala aktieböcker. Spotlight Stock Market är en marknadsplats (s.k. SME-plattform) för framförallt tillväxtbolag. Sedermera Fondkommission är en finansiell rådgivare och helhetsleverantör inom corporate finance. Nordic Issuing är ett emissionsinstitut, kontoförande institut och clearingmedlem i Euroclear Sweden AB samt erbjuder ett brett utbud av emissionstjänster. 

Koncernen har genom sina olika verksamhetsgrenar skapat ett ekosystem av börsnära tjänster anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft.

Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL), org.nr. 559081-4769, är ett helägt dotterbolag till Spotlight Group AB, org.nr. 556797-0750. Spotlight Group AB är även moderbolag till Shark Communication AB, org.nr. 559287-4696, C4G Sweden AB (eAktiebok), org.nr. 556939-3308, ATS Finans AB, org.nr. 556736-8195 med särskilt företagsnamn Spotlight Stock Market, Sedermera Fondkommission och Nordic Issuing. Information om Spotlight Group och övriga bolags verksamhet finns på spotlightgroup.se, mcl.law, sharkcom.se, eaktiebok.se, sedermera.se, nordic-issuing.se och spotlightstockmarket.com.

MCL i siffror

bolagsstämmor

kapitaliseringar

börsnoteringar

%

engagemang

Vill du veta mer?

Följ oss på Linkedin för de senaste nyheterna. Eller kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!