GRC

Oavsett om ni har behov av risk minimering eller implementera regelverk till er verksamhet så finns MCL:s jurister där för er.

Genom en kombination av gedigen kunskap i regulatoriska frågor med god insikt om tillsyns- och branschpraxis kan MCL ge er korrekt rådgivning oavsett era behov. MCL finns där med stöttning genom kvalificerade rådgivnings- och implementeringstjänster avseende riskminimering, regulatoriska frågor och styrning. Vi erbjuder skräddarsydda juridiska- och efterlevnadslösningar.

Vad är GRC?

GRC står för Governance, Risk och Compliance. 

Begreppet GRC har funnits i flera år och detta område växer sig större och starkare årligen. För de flesta bolag är det essentiellt att man har en god förståelse och hantering av just GRC. Områdets tre pelare växer ofta in i varandra och det är inte alltid tydligt var den ena börjar och den andra slutar. Vi på MCL finns till för att förtydliga detta för våra kunder och assisterar med allt från riskminimering till implementering av reglatoriska frågor.

Governance

Att ens bolag styrs med sunda värderingar och med god kunskap, hos styrelse och ledning, är en självklarhet för att kunna bedriva en lyckad verksamhet. Det möjliggör effektivitet i ens förmåga att uppfylla både strategiska och finansiella mål. Det är även en nödvändighet för att undvika tillsynssanktioner eller negativ ryktesspridning. MCL har gedigen erfarenhet i att assistera bolag med olika typer av styrningsfrågor. Det kan gälla krav kopplat till marknadsplatsens regelverk eller en bransch standard, oavsett vilka krav som ställs på er verksamhet finns vi där för att ge er stöttning. MCL kan hjälpa er med bland annat:

 • Skräddarsy styrmodeller och ramverk
 • Ta fram policydokument
 • Rådgivning kring styrning i finansbranschen
 • Rådgivning gällande styrning inom bland annat AML

Risk

MCL erbjuder tjänster inom riskhantering till finansbranschens aktörer. Finansmarknadens ställer ofta höga krav på verksamheter. Det handlar om komplexa och omfattande regelverk som påtagligt påverkar verksamheten. Detta gäller för samtliga aktörer i finansbranschen men särskilt omfattande är kraven på värdepappersinstitut. Centralt för värdepappersinstitut är kraven på att ha etablerade kontrollfunktioner inom verksamheten, däribland risk management. Risk management syftar till den verksamhet som på ett systematiskt sätt ska identifiera, analysera och förebygga olika typer av risker förknippade med verksamheten. På detta vis tillser risk management-funktionen att inkomstmöjligheterna och resurserna som finns i verksamheten skyddas. Genom att tillse att kontrollfunktionerna i en verksamhet utförs av kompetenta och kunniga personer förebyggs negativa konsekvenser, bland annat i form av sanktioner.

MCL är unika i vår effektivitet i vår stora förståelse för branschen, vilket gör att MCL kan leverera verklighetsanknutna och effektiva kontrollfunktioner inom risk management. MCL kan bland annat hjälpa er med:

 • Anpassning av interna ramverk
 • Anpassning av riskstrategier
 • Rådgivning kring regulatoriska krav
 • Rådgivning gällande strategiska mål
 • Extern kontrollfunktion

compliance

Regelefterlevnad är avgörande inom ens hela verksamhet. Det skapar god företagskultur, ökar marknadens förtroende och ökar bolagets rykte. MCL:s långvariga hantering av regelefterlevnad gör oss till ett självklart val för compliancefunktioner. Med en god insyn i marknaden och god kunskap kring olika regelverk kan vi hjälpa er att utveckla en stabil och trygg efterlevnadsramverk. Vi finns med som en stöttande funktion i alla steg. Från frågor kring styrning, etik, outsourcingarrangemang och tillsynspraxis kan MCL skräddarsy ett ramverk som passar just er. 

MCL kan bland annat hjälpa er med:

 • Interrimroll som Compliance officer
 • Ta fram och revidera styrdokument
 • Rådgivning kring finansiella regelverk

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.