Våra tjänster

Markets & Corporate Law

Vår erfarenhet,
er trygghet

MCL har en bred civilrättslig kompetens och våra jurister är experter i finansbranschens omfattande regelverk. Vi har gedigen erfarenhet av bland annat affärsjuridiskt biträde och avtalsrättslig rådgivning, särskilt med fokus mot finansmarknaden.

MCLogg – skapa och hantera loggböcker

EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) ställer hårda krav på insiderförteckning (loggbok) för noterade bolag. Vi på MCL har, som några av marknadens experter på praktiska marknadsmissbruksfrågor, utvecklat ett digitalt loggboksverktyg – MCLogg – som förenklar och effektiviserar bolags hantering av loggböcker.

Vill du veta mer?

Läs mer och anmäl intresse »

Visste du att vi även har ett motsvarande loggboksverktyg speciellt anpassat för rådgivare till noterade bolag? Läs mer om MCLogg Adviser »

Bolagsrätt

Bolagsrätt är ett av våra främsta expertområden. Våra jurister har gedigen erfarenhet av bolagsrättsliga frågor och agerar löpande rådgivare till ett stort antal såväl noterade som onoterade bolag.

Med särskild inriktning på den finansiella sektorn och dess utmaningar hanterar våra jurister varje år ett mycket omfattande antal komplicerade bolagsrättsliga frågeställningar. Genom att anlita oss kan du känna dig trygg med att du får rådgivning från en aktör som vuxit fram ur ett ledande marknadsbolag, med decennier av erfarenhet, och som därigenom äger en unik spetskompetens och branschkunskap och som med ett helhetsperspektiv står vid er sida från processens början till slut.

GRC – Governance, Risk management och Compliance

MCL har gedigen erfarenhet av frågor relaterade till corporate governance- och riskarbete. Ofta handlar det om komplexa och omfattande regelverk som påtagligt påverkar verksamheten. Våra jurister finns till hands för rådgivning och biträde kopplad till bland annat Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och övriga regelverk inom området.

MCL har även bred kompetens kring hur regelverket mot marknadsmissbruk ska tolkas och vilka förberedande åtgärder som krävs för att investerare och andra aktörer i finansbranschen ska undvika sanktioner.

Börsrätt och värdepappersrätt

Börsrätt och värdepappersrätt är ett område innefattande olika juridiska frågeställningar vilka kan resultera i ödesdigra konsekvenser vid en felaktig hantering. MCL erbjuder tjänster till samtliga aktörer i finansbranschen för att säkerställa en trygg och korrekt hantering av finansbranschens juridiska frågeställningar. MCL har bland annat ansvarat för implementeringen av fjärde penningtvättsdirektivet och MiFiD II hos Spotlight Stock Market och Sedermera Fondkommission.

MCL är även det självklara valet när bolag funderar på att byta marknadsplats. Genom att arbeta med Spotlight Stock Market och olika finansiella rådgivare samt noterade bolag har MCL en unik inblick och kunskap i processen vid listbyten till reglerad marknad och kraven på noterade bolag från de olika marknadsplatserna.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på MCL kan hjälpa dig med frågor som rör börsrätt och värdepappersrätt.

Telefon: 040-622 91 64
E-post: vasb@zpy.ynj

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. Vår erfarenhet gör komplicerade frågor enkla.

Bolagsrätt och börs- och värdepappersrätt