MCLOGG

MCLogg är ett digitalt verktyg för att skapa och hantera insiderförteckningar (loggböcker). MCLogg är framtagen med det specifika syftet att utgå från kundens perspektiv med enkelhet och spårbarhet som ledord samtidigt som den kännetecknas av hög compliancenivå, utifrån EU:s marknadsmissbruksförordning (”MAR”).

I vårt dagliga arbete som legal rådgivare, inom finansbranschen, har vi märkt av hur påtagligt och komplext det kan vara för noterade bolag att efterleva de högt ställda krav som ställs för att hantera loggbok. Som följd av detta utvecklade vi den digitala loggboken, MCLogg. MCLogg har vuxit till att vara en av de ledande digitala loggböckerna, på den svenska marknaden. Som följd av detta har vårt systerbolag FinReg Solutions tagit över hanteringen av MCLogg, tillsammans med ett antal andra FinTech och RegTech produkter. Vi på MCL står dock fortfarande för den regulatoriska kompetensen.

För mer information kring MCLogg och FinReg Solutions vänligen besök www.mclogg.se.

Kom igång med MCLogg