Compliance

I takt med den allt snabbare och omfattande regelutvecklingen ställs större krav på företag att upprätthålla regelefterlevnad av lagar, regler och praxis. Många aktörer inom finansbranschen upplever idag en stor utmaning i att navigera mellan olika regelverk, säkerställa tillräckliga resurser för sina kontrollfunktioner och samtidigt bedriva verksamheten effektivt.

Behöver du hjälp med Compliance?

Compliance

MCL tillhandahåller expertis inom regelefterlevnad (compliance) för huvudsakligen värdepappersinstitut men även andra finansiella företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Genom att kombinera gedigen kunskap om de finansiella regelverken med praktisk erfarenhet från arbete inom den egna värdepapperskoncernen och Finansinspektionen, har MCL utvecklat en unik förmåga avseende effektivitet och affärsmässighet. Tack vara detta kan vi leverera en verklighetsanknuten compliance-funktion med stor förståelse för era utmaningar och branschen i stort.

MCL kan även agera biträde vid regelimplementeringsprojekt, genomföra riskanalyser, upprätta och revidera styrdokument för styrelse och ledning, genomföra utredningar kring finansiella regelverk liksom tillhandahålla stöd vid regulatoriska frågeställningar.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på MCL kan hjälpa er att hantera regulatoriska frågeställningar.

Telefon: 040-622 91 64
E-post: vasb@zpy.ynj