Risk Management

MCL erbjuder tjänster inom Risk Management till finansbranschens aktörer. Finansmarknadens olika aktörer har olika behov och olika krav på sin verksamhet. Ofta handlar det om komplexa och omfattande regelverk som påtagligt påverkar verksamheten. Detta gäller för samtliga aktörer i finansbranschen men särskilt omfattande är kraven på värdepappersinstitut. 

Har du frågor kring risk management?

Risk Management

Centralt för värdepappersinstitut är kraven på att ha etablerade kontrollfunktioner inom verksamheten, däribland risk management. Risk management syftar till den verksamhet som på ett systematiskt sätt ska identifiera, analysera och förebygga olika typer av risker förknippade med verksamheten. På detta vis tillser risk management-funktionen att inkomstmöjligheterna och resurserna som finns i verksamheten skyddas. Genom att tillse att kontrollfunktionerna i en verksamhet utförs av kompetenta och kunniga personer förebyggs negativa konsekvenser, bland annat i form av sanktioner.

MCL är unika i vår effektivitet och affärsmässighet samt vår stora förståelse för branschen vilket gör att MCL kan leverera verklighetsanknutna och effektiva kontrollfunktioner inom risk management.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på MCL kan hjälpa er med frågor kring Risk Management.

Telefon: 040-622 91 64
E-post: vasb@zpy.ynj