MCLOGG ADVISER

MCLogg Adviser är ett digitalt verktyg för hantering av insiderinformation. MCLogg Adviser är till utseende och funktion mycket lik MCLogg – vår loggbokstjänst för emittenter – men speciellt anpassad för rådgivare. 

I vårt dagliga arbete som legal rådgivare, inom finansbranschen, har vi märkt av hur påtagligt och komplext det kan vara för noterade bolag att efterleva de högt ställda krav som ställs för att hantera loggbok. Som följd av detta utvecklade vi den digitala loggboken, MCLogg Adviser. För att hantera det ständigt ökande inflödet av kunder har vårt systerbolag FinReg Solutions tagit över hanteringen av MCLogg Adviser, tillsammans med ett antal andra FinTech och RegTech produkter. Vi på MCL står dock fortfarande för den regulatoriska kompetensen.

För mer information kring MCLogg Adviser och FinReg Solutions vänligen kontakta fhccbeg@svaertfbyhgvbaf.fr

Kom igång med MCLogg Adviser