M&A

MCL kan bistå er oavsett om ni har planer på att sälja eller förvärva ett bolag. Vår erfarenhet inom företagsförvärv omfattar olika transaktionsstrukturer. Vi kan agera rådgivare vid såväl privata förvärv i mindre ägarledda bolag som vid offentliga uppköpserbjudanden i noterade bolag, management buy-outs och strategiska förvärv.

Inför ett planerat företagsförvärv är det viktigt att göra ett gediget grundarbete där det potentiella målbolaget granskas noga genom en due diligence, en slags företagsbesiktning. Processen innebär en legal granskning av målbolagets organisationsstruktur, viktiga avtal, verksamhetsberoende tillstånd, styrelse och ledning samt eventuella tvister. Om köparen efter granskningen väljer att gå vidare så inleds olika stadier av förhandlingar där köpare och säljare, med stöd av sina rådgivare, enas om en lämplig transaktionsstruktur för förvärvet. Här kan många frågor av legal, finansiell, strategisk (och emotionell) betydelse dyka upp. Utöver att sätta ett pris behöver parterna komma överens om t.ex. vilka delar av verksamheten, om inte hela, som ska ingå i köpet, säkerställa övergång av viktiga avtal och tillstånd, säkerställa rätt till immateriella rättigheter samt personal och nyckelpersoners fortsatta engagemang osv. Även om många frågor är föremål för förhandling kan det vara ett bra stöd att ha en legal rådgivare vid sin sida även här, inte minst när ni sitter vid själva förhandlingsbordet.

När de största frågorna är avhandlade behöver avtal skrivas mellan parterna. MCL kan bistå er vid upprättande av aktieöverlåtelseavtalet, även kallat SPA, där villkoren för affären regleras. De flesta aktieöverlåtelseavtal är relativt standardiserade men kan skilja sig mycket när det kommer till garantier, såsom längd på garantiperiod, omfattning och ansvarsbegränsningar. Vi strävar alltid efter att hjälpa våra kunder att hitta en gynnsam riskavvägning som resulterar i en trygg affär.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. Vår erfarenhet gör komplicerade frågor enkla.