MCLogg

Markets & Corporate Law

Tryggt, säkert, enkelt – MCLogg

MCLogg är det självklara verktyget för alla noterade bolag.

Kom igång

Med MCLogg frigörs både tid och resurser som ni istället kan använda för att skapa aktieägarvärde!

Skapa och hantera loggböcker

EU:s marknadsmissbruksförordning ”MAR” ställer hårda krav på insiderförteckning (loggbok) för noterade bolag. Vi på Markets & Corporate Law har, tillsammans med några av marknadens experter på praktiska marknadsmissbruksfrågor, utvecklat en digital IT-produkt som gör det enkelt att skapa och hantera loggböcker.

Med hjälp av MCLogg säkerställs kraven enligt MAR genom att bland annat:
  • Effektivisera den administrativa hanteringen av loggböcker,
  • Minimera risken för handhavarfel genom ett digitaliserat arbetsflöde,
  • Använda inbyggda uppmaningsfunktioner som informerar om kommande åtgärder,
  • Via påminnelsemail som automatiskt skickas ut, tillse att insiderpersoner bekräftar att de tagit del av insiderinformation och registrerar nödvändiga personuppgifter som därmed sparas automatiskt,
  • Grundligt vägleda er som bolag genom prövningen av uppskjutet offentliggörande och däri säkerställa att godtagbara skäl dokumenteras,
  • Göra alla ändringar och uppdateringar av loggböckerna spårbara med preciserade tidpunkter som visas,
  • Meddela Finansinspektionen med korrekta och nödvändiga uppgifter efter att insiderinformation har offentliggjorts.

Med MCLogg frigörs både tid och resurser som ni istället kan använda för att skapa aktieägarvärde!

Om du som Cisionkund är intresserad av loggboken, vänligen kontakta din kundansvariga eller maila cision.se@cision.com. Vi rekommenderar Google Chrome vid användning av MCLogg

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om hur MCLogg kan förbättra din verksamhet.

Ring 08-507 410 00 eller skicka ett meddelande

Skicka ett meddelande