Lex Asea

Lex Asea är ett skatterättsligt begrepp för skattefria utdelningar av dotterbolag till moderbolagets aktieägare enligt regler i inkomstskattelagen.

Behöver du hjälp med Lex Asea?

Lex Asea

Det finns flertal kriterier som måste föreligga för att en utdelning ska vara skattefri enligt Lex Asea och utdelningen måste ske enligt aktiebolagslagens beslutsordning och krav på ett särskilt skatterättsligt förfarande måste beaktas. Regeln utgör ett undantag till den annars gällande huvudregeln om att utdelningar är skattepliktiga för dess mottagare. Till skillnad från kontanta utdelningar erhåller ägarna vid en utdelning av andelar i dotterbolag inga kontanta medel vilket innebär att det kan bli svårt för mottagarna att omedelbart beskatta den kapitalvinst som uppkommer i samband med utdelningen. Om särskilda förutsättningar föreligger enligt reglerna om Lex Asea kan beskattning istället senareläggas till en eventuell avyttring skett av andelarna i dotterbolaget.

Föreligger förutsättningarna för en Lex Asea-utdelning kan diverse önskvärda omstruktureringar i koncerner genomföras. MCL erbjuder biträde med samtliga legala delar i samband med en Lex Asea-utdelning, allt ifrån styrelse- och bolagsstämmohandlingar till ansökan om allmänt råd hos Skatteverket. Ett vanligt exempel är när det är önskvärt för ett dotterbolag till ett noterat moderbolag att noteras på egen hand. Vid en Lex Asea-utdelning i sådan situation avskiljs dotterbolaget på ett mycket smidigt sätt samtidigt som spridningskrav enkelt uppfylls.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på MCL kan hjälpa er med legala frågeställningar kring Lex Asea-utdelningar.

Telefon: 040-622 91 64
E-post: vasb@zpy.ynj