IPO

MCL har stor erfarenhet av att agera legal rådgivare i samband med att bolag noterar sina aktier för handel på de svenska marknadsplatserna, s.k. börsnotering eller IPO. Särskild erfarenhet har vi av att biträda tillväxtbolag inför notering på marknadsplatser som Spotlight Stock Market och Nasdaq First North Growth Market. MCL är den legala rådgivare som genomfört flest IPO:er på dessa marknadsplatser under 2020.

Behöver du hjälp med IPO?

IPO
En IPO-process kan pågå under allt ifrån några månader till ett par år, beroende på hur väl förberett företaget är inför noteringen och det efterföljande livet som noterat bolag. IPO-processen involverar ofta många parter och tar mycket tid i anspråk från såväl bolaget som dess rådgivare.

Vid en IPO biträder MCL med alla legala delar som kan aktualiseras i processen. Det kan handla om att genomföra en legal DD (due diligence) av bolaget, hantera viss kommunikation gentemot andra rådgivare och marknadsplatsen, implementera nödvändiga styrdokument kring bland annat informations- och kommunikationsgivning, upprättande av diverse avtal, förbereda bolaget legalt, exempelvis genom att göra bolaget publikt och införa avstämningsförbehåll i bolagsordningen, inrättande av eventuella incitamentsprogram, beslutsunderlag och registrering av det publika erbjudandet som oftast består av en emission riktad till allmänheten, alternativt försäljning av befintliga aktier från huvudägare, prospekt- eller memorandumskrivning etc. Det handlar alltså om en komplicerad process som kräver omfattande legal expertis och gedigen erfarenhet. Därför har vi gjort detta till ett av våra främsta specialistområden.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på MCL kan hjälpa er med legala frågeställningar kring börsnoteringar.

Telefon: 040-622 91 64
E-post: vasb@zpy.ynj