Insynsrapportering

Ledande befattningshavare i noterade bolag är enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) skyldiga att rapportera värdepapperstransaktioner till Finansinspektionen. Detta är ofta ett komplicerat förfarande där bristfällig rapportering – även av mindre art – kan leda till höga sanktionsavgifter.

Behöver du hjälp med insynsrapportering?

Insynsrapportering

MCL kan tack vare omfattande kompetens inom MAR-regelverket agera biträde, utreda hanteringen av planerade transaktioner och säkerställa att rapporteringen blir korrekt. Detta skänker trygghet samtidigt som administrativ tidsåtgång och oro för sanktioner undanröjs.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på MCL kan hjälpa er att hantera frågeställningar kring insynsrapportering.

Telefon: 040-622 91 64
E-post: vasb@zpy.ynj