Incitamentsprogram

Incitamentsprogram syftar främst till att motivera ledning och personal till att arbeta efter företagets och aktieägarnas mål genom att erbjuda ett incitament i form av ekonomisk kompensation – förutsatt att uppsatta mål uppnås.

Har du frågor kring incitamentsprogram?

Incitamentsprogram

Det finns flera olika typer av incitamentsprogram men bland de vanligaste – och där MCL har stor erfarenhet – utgörs av s.k. aktierelaterade incitamentsprogram, dvs. incitamentsprogram som har anknytning till en underliggande aktie och dess prestation (värdeutveckling). Även sådana program ser väldigt olika ut och kan huvudsakligen delas in i utspädningsprogram respektive avtalsprogram. Incitamentsprogram varierar även när det kommer till vilka beskattningskonsekvenser som medföljer eftersom beskattningen är beroende på hur programmet struktureras.

Med andra ord väcks många legala frågeställningar att ta hänsyn till när ett företag planerar att införa ett incitamentsprogram. Frågor som MCL har gedigen erfarenhet och specialistkunskap kring och som vi gärna biträder er med.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på MCL kan hjälpa er med legala frågeställningar kring olika incitamentsprogram.

Telefon: 040-622 91 64
E-post: vasb@zpy.ynj