Due Diligence och Persongranskning

Legal företagsbesiktning – s.k. due diligence – är en arbetsprocess och metod för att grundligt utvärdera ett företag eller annat objekt.

Behöver du hjälp med Due Diligence?

Due Diligence och Persongranskning

Bolag som ska noteras på en reglerad marknad eller en handelsplattform genomgår som huvudregel först en legal granskning i form av en due diligence. Den legala granskningen innebär en granskning av bolaget och dess företrädare i syfte att säkerställa att bolaget uppfyller börsmässiga krav. Granskningen omfattar bl.a.:

  • bolagets väsentliga avtal,
  • bolagsformalia,
  • tvister, samt
  • heder och vandel-prövning för styrelse och ledning.

MCL har god erfarenhet av att bistå företag vid utförandet av såväl omfattande due diligence inför noteringar som delar av granskningen i form av enbart granskning av styrelse och ledning, s.k. persongranskning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på MCL kan hjälpa er med legal due diligence och persongranskning.

Telefon: 040-622 91 64
E-post: vasb@zpy.ynj