Svensk kod för bolagsstyrning

Som noterat bolag finns det många regelverk att hålla reda på. Det är viktigt att vara medveten om de skillnader som kan finnas mellan aktiebolagslagen och marknadsplatsernas regelverk. Vi på MCL har stor erfarenhet av arbete med Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och marknadsplatsernas respektive regelverk.

Har du frågor kring Svensk kod för bolagsstyrning och marknadsplatsernas regelverk?

Svensk Kod för Bolagsstyrning och marknadsplatsernas regelverk

MCL erbjuder stöd till noterade bolag avseende regelefterlevnaden av Koden och marknadsplatsernas regelverk. MCL:s jurister är specialiserade på finansbranschens omfattande regelverk och de skillnader som finns, vilket innebär att ni tryggt kan fokusera på er verksamhet.

MCL erbjuder löpande rådgivning kring regelefterlevnad för noterade bolag och kan tack vare vår gedigna branscherfarenhet bistå er i alla frågor kring marknadsplatsernas regelverk. Vi kan också bistå er med förberedande åtgärder, verksamhetsanpassning till Kodens krav samt löpande rådgivning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på MCL kan hjälpa er med frågor relaterade till Koden och marknadsplatsernas regelverk.

Telefon: 040-622 91 64
E-post: vasb@zpy.ynj