Allmänna bolagsrättsliga frågor

Bolagsrätt är ett av våra främsta expertområden. Våra jurister har stor erfarenhet av bolagsrättsliga frågor och agerar löpande rådgivare till ett stort antal noterade och onoterade företag.

Behöver du hjälp med bolagsrättsliga frågor?

Allmänna bolagsrättsliga frågor

De flesta företag kommer någon gång i kontakt med diverse bolagsrättsliga frågor. Som en del av en verksamhet med särskild inriktning på bolagsrätt och finansmarknaden hanterar våra jurister regelbundet ett mycket omfattande antal komplicerade bolagsrättsliga frågeställningar. Det kan exempelvis handla om planering och genomförande av bolagsstämmor, styrelsens beslutsförhet och mandat, frågor kring emissionsupplägg, om god sed på aktiemarknaden och mycket mer. MCL kan bistå med såväl legal rådgivning som utredningar och upprättande av dokument.

I vårt dagliga arbete biträder vi våra klientbolag med rådgivning inom bland annat följande frågeställningar:

 • Planering- och genomförande av bolagsstämmor
 • Emissioner och kapitaliseringar
 • IPO-processer
 • Listbyten till annan marknadsplats eller reglerad marknad
 • Lex Asea-utdelning
 • Incitamentsprogram
 • Omräkning av teckningsoptioner och konvertibler
 • Transaktioner och M&A
 • Take-over reglerna
 • Svensk kod för bolagsstyrning
 • Vägledning kring god sed på aktiemarknaden

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på MCL kan hjälpa er med era bolagsrättsliga frågeställningar.

Telefon: 040-622 91 64
E-post: vasb@zpy.ynj